karabukmuftulugu.gov.tr

 

  camilerhaftasi 

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI

  • Amaç
  • Toplu ibadet yerleri olan camilerimizin ve çevresinin yılda hiç olmazsa bir defa genel bakım, onarım ve temizliğinin yapılması,
  • Vatandaşlarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yaygınlaşmasının sağlanması,
  • Dini ve milli bütünlüğümüzü canlı tutacak çalışmalar yapılması,
  • Dinimizde ve sosyal hayatta cami, Kur?an kursu ve din görevlilerimizin önemi, camilerimizin ve Kur?an kurslarımızın kültür hayatımızın gelişmesine katkıları, tarihî gelişimi ve içtimaî fonksiyonları vb. konularda toplumu daha etkin ve yoğun bir şekilde bilgilendirilmesinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasının kutlanma amacı olarak belirlenmesi,
  • Hedef

Bütün siyasi görüş ve düşünüşün dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek Camiler ve Din Görevlileri Haftasının toplumun tüm kesimlerine duyurulması, camilere ve Kur?an kurslarına ilgi ve alakanın arttırılması, bakım, onarım ve temizlik yapılması, toplumun dini konularda bilgilendirilmesi ile dini iyi öğrenmiş, anlatım tekniklerini kavramış, topluma örneklik eden, etmesi gereken, dine, dini kurumlara ve dindarlara hizmet veren din görevlilerinin (Başkanlığımız tüm personelinin) mesleklerini severek ve kendilerine güven duyarak yapmalarına yardımcı olacak, göreve adanmışlık duygusu kazandıracak sosyal ve kültürel etkinliklerin Başkanlığımız 2007 Genelgesi ve hafta ile ilgili talimatı doğrultusunda düzenlemektir.